ZAMKNIJ   X
Sklep matematyczny - najlepsze repetytoria do matury i ťwietne gad┐ety matematyczne: kubki z nadrukiem, koszulki z nadrukiem, ťmieszne i ciekawe wzory - dla uczniˇw i nauczycieli

vademecum maturalne, vademecum z matematyki, vademecum poziom podstawowy, vademecum poziom rozszerzony, sklep matematyczny,gad┐ety matematyczne, upominki matematyczne, ťmieszne gad┐ety, z matematycznym nadrukiem, fajny kubek, kubki z nadrukiem, kubek z nadrukiem, koszulka z nadrukiem, koszulki z nadrukiem, zegar matematyczny, zegary matematyczne, zbiory zada˝, repetytorium z matematyki, repetytorium poziom podstawowy, repetytorium poziom rozszerzony, arkusze maturalne, nagrody na koniec roku, nagrody dla uczniˇw, prezenty na dzie˝ nauczyciela, jak zdaŠ na 30%, jak zdaŠ maturŕ nie umiej╣c nic, przygotowanie do matury, jak zdaŠ maturŕ z maty, jak zdaŠ maturŕ z matmy, jak zdaŠ nie bŕd╣c or│em, matura podstawowa, matura rozszerzona, jak przygotowaŠ siŕ do egzaminu, rozwi╣zane zadania, odpowiedzi do zada˝, zadania z matematyki, zadania maturalne, opracowane zadania, od podstaw do matury, egzamin maturalny, matematyka bez tajemnic, zbiˇr zada˝, jak przygotowaŠ siŕ do matury z matematyki, zadania przygotowuj╣ce do matury, jak skutecznie przygotowaŠ siŕ do matury, arkusze egzaminacyjne, matura obowi╣zkowa maj 2017, elitmat, dariusz kulma, matura poprawkowa, poprawka matury, poprawka z matematyki, jak zaliczyŠ poprawkŕ z matematyki, matura sierpniowa, matura sierpniowa z matematyki, najprostsza droga do osi╣gniŕcia sukcesu w 10 dni nie tylko dla humanistˇw, nauczyciel roku 2008, dla bystrzakˇw i nie tylko, nie tylko dla bystrzakˇw, arkusze podstawowe, arkusze rozszerzone, nowa podstawa programowa, nowa matura, rozwi╣zania krok po kroku, pakiet on-line, zadania kodowane, matura podstawowa z matematyki 2017, matura rozszerzona z matematyki 2017, matura 2017, dowody matematyczne, jak rozwi╣zywaŠ dowody matematyczne, zadania wyka┐ ┐e, uzasadnij, zadania na wykazywanie, dowody geometryczne, dowody z podzielnoťci╣, wykazywanie nierˇwnoťci, dowody matematyczne Umiem to, Zbiˇr zada˝ na dowodzenie dla maturzystˇw i nie tylko, dowˇd matematyczny, dowˇd geometryczny

Dziŕkujŕ, gdyby nie ta strona prawdopodobnie bym nie zda│ :) wiŕcej

Patryk M., 2014-05-06
Inne osoby kupi│y tak┐e
Aby uczestniczyŠ w WYZWANIU MATURALNYM zaloguj siŕ na swoje konto w STREFIE MATURZYSTY.
Je┐eli logujesz siŕ pierwszy raz to wymagana bŕdzie prostej rejestracji konta.
Dostŕp do lekcji z wyzwania wymaga podania na koncie kodu z Twojej ksi╣┐ki.
Je┐eli posiadasz aktywny kod do STREFY PREMIUM, wpisz go w to pole aby aktywowaŠ dostŕp:
STREFA NAUCZYCIELA
ZALOGUJ
  /   STREFA MATURZYSTY
ZALOGUJ


P│yta CD MATEMATYKA INNEGO WYMIARU.
Szko│a podstawowa, gimnazjum, szko│a ťrednia.
308 plansz i zada˝ interaktych.
953 zadania.
127 plansz statycznych.
40 lekcji.
40 animacji.
23 gry logicze i 7 gier strategicznych.
Zbiory zada˝ w PDF dla szkˇ│ podstawowych, gimnazjˇw i szkˇ│ ťrednich.
2 poradniki dla nauczycieli w PDF.
Fajne grafiki do pobrania.
Materia│y odpowiednie do wyťwietlania na tablicach interaktywnych!
Doskona│y sposˇb na samodzieln╣ zabawŕ i naukŕ matematyki!
Wa┐ne dla nauczycieli:
Plansze z p│yty doskonale nadaj╣ siŕ do wyťwietlania na tablicach interaktywnych! Dziŕki nim mo┐esz usprawniŠ swoj╣ pracŕ w klasie. Materia│y zosta│y tak opracowane, aby u│atwiŠ pracŕ na tablicach interaktywnych - du┐e czcionki i czytelny uk│ad to zalety plansz, zada˝, animacji, grafik zawartych na p│ycie.
Wed│ug rˇ┐nych bada˝ ponad po│owa osˇb posiada pami੠wzrokow╣ (niekt. črˇd│a podaj╣ nawet 85%)
To znaczy, ┐e │atwiej im siŕ uczyŠ je┐eli materia│y s╣ dobrze i wyračnie pokolorowane. Materia│y na p│ycie s╣ dostosowane do tej zasady - poszczegˇlne elementy s╣ tak pokolorowane, aby u│atwiŠ uczenie i poprawiŠ zapamiŕtywanie!


Lista plansz interaktywnych zawartych na p│ycie.
1. Liczby rzeczywiste
✔ Skracanie u│amkˇw zwyk│ych - przyk│ady
✔ Rozszerzanie u│amkˇw zwyk│ych - przyk│ady do uzupe│nienia
✔ Zamiana u│amkˇw mieszanych na u│amki niew│aťciwe - przyk│ady
✔ Zamiana u│amkˇw niew│aťciwych do postaci u│amkˇw mieszanych - przyk│ady
✔ Zamiana u│amkˇw dziesiŕtnych na u│amki zwyk│e - przyk│ady
✔ Zamiana u│amkˇw zwyk│ych na dziesiŕtne - przyk│ady
✔ Zamiana u│amkˇw okresowych na zwyk│e - przyk│ady
✔ Zamiana u│amka okresowego 1
✔ KolejnoťŠ wykonywania dzia│a˝
✔ Podstawowe dzia│ania na u│amkach zwyk│ych niew│aťciwych - przyk│ady
✔ Dzia│ania │╣czne na u│amkach zwyk│ych - przyk│ady
✔ Dzia│ania na u│amkach zwyk│ych i dziesiŕtnych - przyk│ady
✔ Mno┐enie liczb XY przez XZ gdzie Y+Z=10 np. 24x26
✔ Pierwiastki dowolnego stopnia - przyk│ady z uzasadnieniem
✔ Wy│╣czanie czynnika przed znak pierwiastka kwadratowego
✔ Wy│╣czanie czynnika przed znak pierwiastka trzeciego stopnia
✔ W│╣czanie czynnika pod znak pierwiastka kwadratowego
✔ W│╣czanie czynnika pod znak pierwiastka trzeciego stopnia
✔ Pierwiastki tego samego stopnia - wzory z przyk│adami
✔ Dzia│ania na pierwiastkach - przyk│ady
✔ Dzia│ania na pierwiastkach 2 - przyk│ady
✔ Potŕgi i pierwiastki - dzia│anie
✔ Potŕgi o wyk│adniku ca│kowitym ujemnym - przyk│ady
✔ W│asnoťci potŕg o tej samej podstawie - wzory z przyk│adami
✔ W│asnoťci potŕg o tym samym wyk│adniku - wzory z przyk│adami
✔ Potŕgi o wyk│adniku wymiernym - przyk│ady
✔ Dzia│ania na potŕgach o tym samym wyk│adniku
✔ Dzia│anie na potŕgach 1
✔ Dzia│anie na potŕgach 2
✔ Notacja wyk│adnicza
✔ Dzia│ania z wykorzystaniem notacji wyk│adniczej - przyk│ady
✔ Odleg│oťci planet od S│o˝ca z wykorzystaniem notacji wyk│adniczej
✔ Obliczanie logarytmˇw z definicji - przyk│ady z uzasadnieniem
✔ Logarytmy - najwa┐niejsze wzory z przyk│adami
✔ Obliczanie logarytmu z definicji z wykorzystaniem rˇwnania
✔ Dzia│anie - logarytmy - 2
✔ Obliczanie logarytmˇw z definicji - zadanie z przyk│adami
✔ Dzia│anie - logarytmy - 5
✔ Dzia│anie - logarytmy - 6
✔ Dzia│anie - logarytmy - 3
✔ Dzia│anie - logarytmy
✔ Przybli┐enia u│amkˇw dziesiŕtnych
✔ Przybli┐enia liczb - przyk│ady
✔ B│╣d bezwzglŕdny
✔ B│╣d wzglŕdny
✔ B│╣d wzglŕdny 1
✔ B│╣d wzglŕdny 2
✔ Przybli┐enia liczb - przyk│ady (java)
✔ Przybli┐enia u│amkˇw dziesiŕtnych (java)
✔ Wizualizacja przedzia│ˇw liczbowych ograniczonych i ich zapis
✔ Wizualizacja przedzia│ˇw liczbowych nieograniczonych i ich zapis
✔ Dzia│ania na przedzia│ach - przyk│ady
✔ Ilustracja graficzna procentu jako wycinek ko│a
✔ Jak skorzystaŠ z proporcji prostej przy obliczaniu procentˇw?
✔ Rodzaje oblicze˝ procentowych
✔ Graficzne przedstawienie dzia│a˝ na zbiorach
✔ Suma, rˇ┐nica i cz໩ wspˇlna zbiorˇw - przyk│ad
✔ Zbiˇr liczb rzeczywistych i jego podzbiory
✔ Cechy podzielnoťci przez liczby 2, 3, 5, 9 - test z przyk│adami
✔ Liczby pierwsze - sito Eratostenesa
✔ Rozk│ad liczby na czynniki pierwsze - przyk│ady
✔ Najwiŕkszy wspˇlny dzielnik (NWD) - przyk│ady
✔ Najmniejsza wspˇlna wielokrotnoťŠ (NWW) - przyk│ady
✔ Edytor wyznaczania NWW i NWD dla liczb od 1 do 200
✔ Wizualizacja wartoťci bezwzglŕdnej na osi liczbowej
✔ Wizualizacja wartoťci bezwzglŕdnej
2. Wyra┐enia algebraiczne
✔ Kwadrat sumy - zadanie z przyk│adami
✔ Kwadrat sumy - wstŕp
✔ Kwadrat rˇ┐nicy - zadanie z przyk│adami
✔ Dowˇd geometryczny kwadratu sumy
✔ Rˇ┐nica kwadratˇw - zadanie z przyk│adami
✔ Kwadrat rˇ┐nicy - wstŕp
✔ Dowˇd geometryczny kwadratu rˇ┐nicy
✔ Rˇ┐nica kwadratˇw - wstŕp
✔ Dowˇd geometryczny rˇ┐nicy kwadratˇw
✔ Szybkie obliczenia z wykorzystaniem wzorˇw skrˇconego mno┐enia - przyk│ady
✔ UproťŠ wyra┐enia, korzystaj╣c ze wzorˇw skrˇconego mno┐enia
✔ Wy│╣czanie niewymiernoťci z mianownika u│amka - przyk│ady
✔ Dwumian Newtona a trˇjk╣t Pascala
✔ Wykazywanie, ┐e liczba jest ca│kowita K1
✔ Jak skorzystaŠ z trˇjk╣ta Pascala
✔ Wy│╣czanie niewymiernoťci z mianownika u│amka 2 - przyk│ady
✔ Wykazywanie, ┐e liczba jest ca│kowita K2
✔ Wykazywanie, ┐e liczba jest ca│kowita K3
✔ Wzory skrˇconego mno┐enia drugiego stopnia
✔ Wykazywanie, ┐e liczba jest ca│kowita K4
✔ Rˇ┐nica n-tej potŕgi i 1
✔ Rˇ┐nica n-tych potŕg
✔ Stosowanie wzorˇw skrˇconego mno┐enia
✔ Redukcja wyrazˇw podobnych - przyk│ady
✔ Zapis s│owny wyra┐e˝ algebraicznych - przyk│ady
✔ Mno┐enie sum algebraicznych
✔ Obliczanie wartoťci liczbowych wyra┐e˝ algebraicznych - przyk│ady
✔ Wy│╣cz wspˇlny czynnik poza nawias
✔ Mno┐enie i redukcja wyra┐e˝ algebraicznych
✔ Jak zapisywaŠ dowody z podzielnoťci╣
✔ Dowˇd z podzielnoťci╣ K1
✔ Wyka┐, ┐e suma trzech kolejnych liczb ca│kowitych jest podzielna przez 3
✔ Dowˇd z podzielnoťci╣ K2
✔ Wykazywanie podzielnoťci wyra┐e˝ - przyk│ady
✔ Dowˇd z podzielnoťci╣ K3
✔ Wykazywanie podzielnoťci wyra┐e˝ z wykorzystaniem wzorˇw skrˇconego mno┐enia - przyk│ady
✔ Dowˇd z podzielnoťci╣ K4
✔ Dowody z nierˇwnoťciami - przyk│ady
✔ Dowˇd z podzielnoťci╣ K5
✔ Dowˇd z podzielnoťci╣ K6
✔ Dowˇd z podzielnoťci╣ K7
✔ Dowˇd z podzielnoťci╣ K8
✔ Dowˇd z nierˇwnoťci╣ K1
✔ Dowˇd z nierˇwnoťci╣ K2
✔ Dowˇd z nierˇwnoťci╣ K3
3. Funkcje
✔ Sprawdzanie czy dana liczba rzeczywista jest rozwi╣zaniem rˇwnania - przyk│ady
✔ Sprawdzanie czy dana liczba rzeczywista jest rozwi╣zaniem nierˇwnoťci - przyk│ady
✔ Rozwi╣zywanie graficzne uk│adu rˇwna˝ - przyk│ady
✔ Interpretacja geometryczna uk│adu rˇwna˝ - wstŕp
✔ Rozwi╣zywanie uk│adu rˇwna˝ metod╣ wyznacznikˇw
✔ Rozwi╣zywanie uk│adu rˇwna˝ metod╣ wyznacznikˇw - wstŕp
✔ Dzia│ania na nierˇwnoťciach - przyk│ady
✔ Rodzaje nierˇwnoťci liniowych - przyk│ady
✔ Najwiŕksza liczba ca│kowita spe│niaj╣ca nierˇwnoťŠ - zadanie
✔ Rˇwnania kwadratowe - przyk│ady
✔ Rodzaje rˇwna˝ kwadratowych
✔ Zadanie tekstowe z rˇwnaniem kwadratowym 1
✔ Zadanie tekstowe z rˇwnaniem kwadratowym 2
✔ Zadanie tekstowe z rˇwnaniem kwadratowym 3
✔ Zadanie tekstowe z rˇwnaniem kwadratowym 5
✔ Zadanie tekstowe z rˇwnaniem kwadratowym 6
✔ Zadanie tekstowe z rˇwnaniem kwadratowym 4
✔ Zadanie tekstowe z rˇwnaniem kwadratowym 7
✔ NierˇwnoťŠ kwadratowa - wstŕp
✔ NierˇwnoťŠ kwadratowa - przyk│ady 2
✔ NierˇwnoťŠ z parametrem
✔ Proste rˇwnania trzeciego stopnia - przyk│ady
✔ Rˇwnania trzeciego stopnia - przyk│ady
✔ Rˇwnania z wykorzystaniem rˇwna˝ stopnia trzeciego - przyk│ady
✔ Rˇwnanie trzeciego stopnia 1
✔ Rˇwnania w postaci iloczynowej - zadanie
✔ Rˇwnania w postaci iloczynowej - przyk│ady
✔ Rozwi╣zywanie rˇwna˝ trzeciego stopnia metod╣ grupowania
✔ Rˇwnania wymierne rˇwne zero - przyk│ady
✔ Rˇwnania wymierne - przyk│ady
✔ Zadanie tekstowe z rˇwnaniem wymiernym
✔ Zadanie tekstowe - pompy
✔ Dzia│ania na rˇwnaniach - przyk│ady
✔ Rodzaje rˇwna˝ liniowych - przyk│ady
✔ Rˇwnanie liniowe a liczba rozwi╣za˝
✔ Zadanie tekstowe z rˇwnaniem liniowym 1
✔ Zadanie tekstowe z rˇwnaniem liniowym 2
✔ Rozwi╣zywanie uk│adu rˇwna˝ metod╣ podstawiania
✔ Rozwi╣zywanie uk│adu rˇwna˝ metod╣ przeciwnych wspˇ│czynnikˇw
✔ Zadanie tekstowe z uk│adem rˇwna˝ 1
✔ Zadanie tekstowe z uk│adem rˇwna˝ 2
✔ Skracanie u│amkˇw algebraicznych - przyk│ady
✔ Rozszerzanie u│amkˇw algebraicznych - przyk│ady
✔ Dzia│ania na wyra┐eniach wymiernych - wstŕp
✔ Zadanie tekstowe - prŕdkoťŠ ťrednia 1
✔ Zadanie tekstowe - Ojciec i syn roz│adowuj╣ samochˇd
4. Rˇwnania i nierˇwnoťci
✔ Sposoby opisywania funkcji
✔ Okreťlanie funkcji z wykresu - przyk│ady
✔ Okreťlanie funkcji z grafu - przyk│ady
✔ Wyznaczanie dziedziny funkcji okreťlonej za pomoc╣ wzoru
✔ Funkcja - opis s│owny
✔ Przesuniŕcie wykresu funkcji kwadratowej wzd│u┐ osi OX i OY - postaŠ kanoniczna
✔ Obliczanie wspˇ│rzŕdnych wierzcho│ka paraboli - przyklady
✔ Zamiana postaci ogˇlnej funkcji kwadratowej na postaŠ kanoniczn╣
✔ IloťŠ miejsc zerowych funkcji kwadratowej w zale┐noťci od delty
✔ Obliczanie miejsc zerowych funkcji kwadratowej z wykorzystaniem wzorˇw
✔ Zamiana postaci ogˇlnej funkcji kwadratowej na postaŠ iloczynow╣
✔ IloťŠ miejsc zerowych w zale┐noťci od delty - zadanie z przyk│adami
✔ Szkicowanie wykresu funkcji kwadratowej
✔ Obliczanie miejsc zerowych - zadanie z przyk│adami
✔ W│asnoťci funkcji kwadratowej na podstawie wykresu - przyk│ady
✔ Wierzcho│ek paraboli
✔ Funkcja kwadratowa - obliczanie wspˇ│czynnikˇw
✔ Funkcja kwadratowa - obliczanie wspˇ│czynnikˇw 2
✔ Najwiŕksza i najmniejsza wartoťŠ funkcji kwadratowej w przedziale
✔ Najwiŕksza i najmniejsza wartoťŠ funkcji kwadratowej w przedziale - zadanie z przyk│adami
✔ W│asnoťci funkcji - zadanie praktyczne 1
✔ W│asnoťci funkcji - zadanie praktyczne 2
✔ Szkicowanie hiperboli - przyk│ady
✔ Wykres hiperboli
✔ ProporcjonalnoťŠ odwrotna
✔ Jak rozwi╣zywaŠ zadania z proporcjonalnoťci╣ odwrotn╣ - przyk│ady
✔ ProporcjonalnoťŠ odwrotna 1
✔ Szkicowanie funkcji wyk│adniczej - przyk│ady
✔ Funkcja wyk│adnicza
✔ Funkcja wyk│adnicza - zadanie praktyczne 1
✔ Odczytywanie wartoťci funkcji dla danego argumentu
✔ Odczytywanie argumentu funkcji dla danej wartoťci
✔ Obliczanie wartoťci funkcji gdy dany jest argument
✔ Odczytywanie z wykresu wartoťci funkcji dla danego argumentu
✔ Podstawowe w│asnoťci funkcji - zadanie z przyk│adami
✔ Podstawowe w│asnoťci funkcji
✔ W│asnoťci funkcji - zadanie 1
✔ W│asnoťci funkcji - zadanie 2
✔ W│asnoťci funkcji - zadanie 3
✔ W│asnoťci funkcji - zadanie 4
✔ Przesuniŕcie rˇwnoleg│e funkcji - wstŕp 1
✔ Przesuniŕcie rˇwnoleg│e funkcji - zadanie z przyk│adami
✔ Przekszta│cenia wykresu funkcji wzglŕdem osi uk│adu wspˇ│rzŕdnych
✔ Przesuniŕcie rˇwnoleg│e funkcji - zadanie z przyk│adami 2
✔ Przekszta│cenia wykresu funkcji wzglŕdem osi OX - zadanie z przyk│adami
✔ Przekszta│cenia wykresu funkcji wzglŕdem osi OY - zadanie z przyk│adami
✔ Rysowanie funkcji liniowej - tabelka
✔ Jak narysowaŠ funkcjŕ liniow╣
✔ Jak szybko narysowaŠ funkcjŕ liniow╣
✔ Znajdowanie wzoru funkcji przechodz╣cej przez dwa punkty - przyk│ady
✔ Znajdowanie wzoru funkcji liniowej na podstawie wykresu
✔ Wspˇ│czynniki funkcji liniowej
✔ Wspˇ│czynniki funkcji liniowej a Šwiartki uk│adu wspˇ│rzŕdnych - zadanie z przyk│adami
✔ Funkcja liniowa i jej w│asnoťci - zadanie z przyk│adami
✔ Wspˇ│czynniki funkcji kwadratowej - przyk│ady
✔ Wykres funkcji f(x)=ax^2, gdzie a jest dodatnie
✔ Wykres funkcji f(x)=ax^2, gdzie a jest ujemne
✔ Znajdowanie wzoru funkcji kwadratowej przechodz╣cej przez trzy punkty
✔ ProporcjonalnoťŠ prosta - przyk│ady
✔ Jak rozwi╣zywaŠ zadania z proporcjonalnoťci╣ prost╣ - przyk│ady
✔ Wykres hiperboli 2
✔ Wykres hiperboli 1
5. Ci╣gi
✔ Przyk│ady ci╣gˇw - wzˇr i wykres
✔ Wyrazy ci╣gu - przyk│ady
✔ Wykresy ci╣gˇw opisanych wzorem - przyk│ady
✔ Wyznaczanie numeru wyrazu dla danej wartoťci - przyk│ady
✔ Nieujemne wyrazy ci╣gu
✔ Obliczanie wyrazu ci╣gu - zadanie
✔ MonotonicznoťŠ ci╣gˇw - przyk│ady
✔ Badanie monotonicznoťci ci╣gu - zadanie
✔ Graficzna interpretacja ci╣gu Fibonacciego
✔ Odczytywanie pierwszego wyrazu i rˇ┐nicy ci╣gu arytmetycznego z wykresu - przyk│ady
✔ Wyznaczanie najwa┐niejszych parametrˇw ci╣gu arytmetycznego - zadanie 2
✔ Wykazywanie, ┐e ci╣g jest arytmetyczny
✔ Wyznaczanie najwa┐niejszych parametrˇw ci╣gu arytmetycznego - zadanie 3
✔ Obliczanie wyrazˇw ci╣gu arytmetycznego - zadanie 1
✔ Wyznaczanie najwa┐niejszych parametrˇw ci╣gu arytmetycznego - zadanie 1
✔ Obliczanie rˇ┐nicy i pierwszego wyrazu ci╣gu arytmetycznego, gdy dane s╣ dwa wyrazy - przyk│ady
✔ Obliczanie wyrazˇw ci╣gu arytmetycznego - zadanie 2
✔ Obliczanie brakuj╣cych wyrazˇw ci╣gu arytmetycznego - przyk│ady
✔ Obliczanie wyrazˇw ci╣gu arytmetycznego - zadanie 3
✔ Wykazywanie, ┐e ci╣g jest arytmetyczny dla ka┐dego parametru
✔ Odczytywanie pierwszego wyrazu i ilorazu ci╣gu geometrycznego z wykresu - przyk│ady
✔ Wyznaczanie najwa┐niejszych parametrˇw ci╣gu geometrycznego - zadanie 2
✔ Wykazywanie, ┐e ci╣g jest geometryczny
✔ Wyznaczanie najwa┐niejszych parametrˇw ci╣gu geometrycznego - zadanie 3
✔ Wyznaczanie najwa┐niejszych parametrˇw ci╣gu geometrycznego - zadanie 1
✔ Obliczanie wyrazˇw ci╣gu geometrycznego - zadanie 1
✔ Obliczanie ilorazu i pierwszego wyrazu ci╣gu geometrycznego, gdy dane s╣ dwa wyrazy
✔ Obliczanie brakuj╣cych wyrazˇw ci╣gu geometrycznego - przyk│ady
✔ Obliczanie wyrazˇw ci╣gu geometrycznego - zadanie 2
✔ Obliczanie sumy n pocz╣tkowych wyrazˇw ci╣gu arytmetycznego - przyk│ady
✔ Wykorzystanie wzoru na sumŕ n pocz╣tkowych wyrazˇw ci╣gu arytmetycznego - zadanie 1
✔ Wykorzystanie wzoru na sumŕ n pocz╣tkowych wyrazˇw ci╣gu arytmetycznego - zadanie 2
✔ Zale┐noťŠ miŕdzy sum╣ S_n a wyrazami ci╣gu a_n - dowˇd
✔ Wykorzystanie zale┐noťci ci╣gu arytmetycznego do obliczania k╣tˇw czworok╣ta - zadanie
✔ Wyznaczanie wzoru ogˇlnego ci╣gu za pomoc╣ wzoru na sumŕ - zadanie
✔ Wykazywanie, ┐e ci╣g jest arytmetyczny, gdy dany jest wzˇr na sumŕ
✔ Obliczanie sumy n pocz╣tkowych wyrazˇw ci╣gu geometrycznego - przyk│ady
✔ Wykorzystanie wzoru na sumŕ n pocz╣tkowych wyrazˇw ci╣gu geometrycznego - zadanie 1
6. Trygonometria
✔ Funkcje trygonometryczne - wstŕp
✔ Funkcje trygonometryczne w trˇjk╣cie
✔ Odczytywanie funkcji trygonometrycznych w trˇjk╣cie - przyk│ady
✔ Dzia│ania z wykorzystaniem wartoťci funkcji trygonometrycznych dla k╣tˇw mniejszych ni┐ 90 stopni - przyk│ady
✔ Obliczanie funkcji trygonometrycznych w trˇjk╣cie - przyk│ady
✔ Wartoťci funkcji trygonometrycznych - uzupe│nianka
✔ Dzia│ania z wykorzystaniem wartoťci funkcji trygonometrycznych dla k╣tˇw wiŕkszych od 90 stopni a mniejszych ni┐ 180 stopni - przyk│ady
✔ Wyznaczanie k╣tˇw za pomoc╣ funkcji trygonometrycznych - przyk│ady
✔ Wartoťci funkcji trygonometrycznych z przedzia│u 90 -180 stopni
✔ Tablice trygonometryczne
✔ Odczytywanie wartoťci z tablic trygonometrycznych - przyk│ady
✔ Zadanie praktyczne z wykorzystaniem funkcji trygonometrycznych
✔ Wyprowadzenie wzoru na jedynkŕ trygonometryczn╣
✔ Wykorzystanie zale┐noťci trygonometrycznych - przyk│ady
✔ Zadanie na wykorzystanie w│asnoťci trygonometrycznych 1
✔ Zadanie na wykorzystanie w│asnoťci trygonometrycznych 2
✔ To┐samoťŠ trygonometryczna 4
✔ To┐samoťŠ trygonometryczna 3
✔ Wyznaczanie wartoťci pozosta│ych funkcji trygonometrycznych, gdy podany jest sinus lub cosinus - wstŕp
✔ Wyznaczanie pozosta│ych wartoťci funkcji trygonometrycznych z wykorzystaniem wzorˇw - przyk│ady
✔ Obliczanie wartoťci pozosta│ych funkcji trygonometrycznych - przyk│ady
✔ Obliczanie wartoťci trygonometrycznych - zadanie
✔ Trˇjki pitagorejskie - test
✔ Obliczanie wartoťci pozosta│ych funkcji trygonometrycznych 2 - przyk│ady
✔ Trˇjk╣ty pitagorejskie - znajdowanie brakuj╣cej d│ugoťci boku
✔ Obliczanie wartoťci funkcji trygonometrycznych dla k╣tˇw wiŕkszych od 90 stopni
✔ Obliczanie wartoťci funkcji trygonometrycznych dla k╣tˇw wiŕkszych od 90 stopni, a mniejszych ni┐ 180 stopni
✔ Zale┐noťŠ miŕdzy sinusem i cosinusem
✔ Okreťlanie funkcji trygonometrycznych w trˇjk╣cie - 3 przyk│ady
✔ Obliczanie pozosta│ych funkcji trygonometrycznych gdy dany jest cosinus
✔ Dzia│anie z wartoťciami funkcji trygonometrycznych dla k╣tˇw wiŕkszych ni┐ 90 stopni
✔ Obliczanie pozosta│ych funkcji trygonometrycznych gdy dany jest sinus
✔ Obliczanie pozosta│ych funkcji trygonometrycznych gdy dany jest tangens
7. Planimetria
✔ Podstawowe wiadomoťci o kole i okrŕgu
✔ K╣ty ťrodkowe - przyk│ad
✔ K╣ty ťrodkowy i wpisany oparte na tym samym │uku - zadanie 2
✔ Obliczanie k╣ta ťrodkowego, gdy dana jest d│ugoťŠ │uku
✔ K╣t ťrodkowy i wpisany oparte na tym samym │uku okrŕgu
✔ K╣ty ťrodkowe i wpisane oparte na tym samym │uku - przyk│ady
✔ Obliczanie k╣ta wpisanego, gdy dana jest d│ugoťŠ │uku
✔ K╣t ťrodkowy i wpisany oparte na tym samym │uku - zadanie 5
✔ K╣ty ťrodkowy i wpisany oparte na tym samym │uku - zadanie 1
✔ K╣t ťrodkowy i wpisany oparte na tym samym │uku - zadanie 4
✔ K╣t ťrodkowy i wpisany oparte na tym samym │uku - zadanie 3
✔ K╣ty ťrodkowy i wpisany oparte na tym samym │uku - zadanie 6
✔ Twierdzenie o k╣tach wpisanych opartych na ťrednicy okrŕgu
✔ Dowˇd geometryczny z wykorzystaniem k╣tˇw wpisanych
✔ Twierdzenie o k╣tach wpisanych opartych na tym samym │uku.
✔ Twierdzenie o k╣tach ťrodkowych opartych na tych samych │ukach
✔ Wzajemne po│o┐enie prostej i okrŕgu
✔ Twierdzenie o k╣cie miŕdzy styczn╣ i ciŕciw╣
✔ Okr╣g i styczna - zadanie
✔ Okr╣g i styczna - przyk│ady
✔ Wzajemne po│o┐enie dwˇch okrŕgˇw
✔ Wzajemne po│o┐enie dwˇch okrŕgˇw - przyk│ady
✔ Cechy podobie˝stwa trˇjk╣tˇw
✔ Trˇjk╣ty podobne - zadanie 1
✔ Trˇjk╣ty podobne - zadanie 2
✔ Trˇjk╣ty podobne - zadanie 3
✔ Trˇjk╣ty podobne - zadanie 4
✔ Pole trˇjk╣ta, gdy dany jest k╣t i dwa boki - przyk│ady
✔ Pole rˇwnoleg│oboku, gdy dany jest k╣t i dwa boki - przyk│ady
✔ Pole rombu, gdy dany jest bok i k╣t - przyk│ady
✔ Planimetria - zadanie 3
✔ Dowˇd geometryczny - k╣ty 1
✔ Dowˇd geometryczny - k╣ty 2
✔ Rodzaje k╣tˇw
✔ K╣ty przyleg│e
✔ K╣ty wierzcho│kowe
✔ K╣ty odpowiadaj╣ce
✔ K╣ty naprzemianleg│e
✔ Suma k╣tˇw w trˇjk╣cie
✔ Suma k╣tˇw w czworok╣cie
✔ Wielok╣ty i ich podstawowe w│asnoťci
✔ K╣ty w trˇjk╣cie - zadanie
✔ Wielok╣t foremny - zadanie
✔ Rodzaje czworok╣tˇw - podstawowe wzory na pola i obwody
✔ Planimetria - zadanie 1
✔ Planimetria - zadanie 2
✔ Wa┐ne odcinki w wielok╣tach - ťrodkowa, symetralna, dwusieczna, wysokoťŠ
✔ Dowˇd twierdzenia Pitagorasa
✔ Trˇjk╣t o k╣tach 30,60,90 stopni
✔ Trˇjk╣t o k╣tach 45, 45, 90 stopni
✔ Planimetria - zadanie 4
✔ Okr╣g opisany na wielok╣cie
✔ Okr╣g opisany na trˇjk╣cie
✔ Okr╣g wpisany w wielok╣t
✔ Okr╣g wpisany w trˇjk╣t
✔ Trˇjk╣t rˇwnoboczny - wa┐ne wzory
✔ Trˇjk╣t prostok╣tny - wa┐ne wzory
✔ K╣ty w trˇjk╣cie - zadanie 1
✔ Kwadrat wpisany w okr╣g - zadanie
✔ Trˇjk╣t prostok╣tny wpisany w okr╣g - zadanie
✔ Trˇjk╣t prostok╣tny opisany na okrŕgu - zadanie
✔ Promie˝ okrŕgu wpisanego w trˇjk╣t rˇwnoboczny - zadanie
✔ Szeťciok╣t foremny opisany na okrŕgu - zadanie
✔ Czworok╣t wpisany w okr╣g - zadanie
✔ Twierdzenie o okrŕgu opisanym na czworok╣cie
✔ Twierdzenie o czworok╣cie opisanym na okrŕgu
✔ Trˇjk╣ty przystaj╣ce - przyk│ady
✔ Trˇjk╣ty przystaj╣ce - dowˇd geometryczny 1
✔ Trˇjk╣ty przystaj╣ce - dowˇd geometryczny 2
✔ Trˇjk╣ty przystaj╣ce - dowˇd geometryczny 3
✔ Twierdzenie Talesa
✔ Twierdzenie Talesa - zadanie
✔ Podzia│ odcinka na trzy rˇwne czŕťci - zadanie
✔ Twierdzenie Talesa - przyk│ady
✔ Figury podobne - przyk│ady
✔ Figury podobne - skala
✔ Wielok╣ty podobne - zadanie
✔ Wielok╣ty podobne - zadanie 2
✔ Dowˇd geometryczny - matura 23.11.2016
✔ Planimetria - K╣ty w trˇjk╣cie
8. Geometria na p│aszczyčnie kartezja˝skiej
✔ Zamiana rˇwnania prostej z postaci kierunkowej na postaŠ ogˇln╣ - przyk│ady
✔ Zamiana rˇwnania prostej z postaci ogˇlnej na postaŠ kierunkow╣ - przyk│ady
✔ Wyznaczanie wzoru prostej przechodz╣cej przez dwa punkty za pomoc╣ uk│adu rˇwna˝
✔ Obliczanie wspˇ│czynnika kierunkowego - przyk│ady
✔ Wyznaczanie wzoru prostej przechodz╣cej przez dwa punkty - przyk│ady
✔ Rˇwnanie okrŕgu w postaci ogˇlnej - przyk│ady
✔ Rˇwnanie okrŕgu w postaci kanonicznej - przyk│ady
✔ Prosta rˇwnoleg│a do danej przechodz╣ca przez wybrany punkt
✔ Badanie rˇwnoleg│oťci funkcji - test
✔ Prosta prostopad│a do danej przechodz╣ca przez wybrany punkt
✔ Badanie prostopad│oťci funkcji - test
✔ Proste prostopad│e - wyznaczanie wartoťci parametru
✔ Wyznaczanie prostej rˇwnoleg│ej do danej
✔ Wyznaczanie prostej prostopad│ej do danej
✔ Wyznaczanie punktu przeciŕcia dwˇch prostych
✔ Wyznaczanie punktu przeciŕcia dwˇch prostych 2
✔ Pole trˇjk╣ta w uk│adzie wspˇ│rzŕdnych - zadanie
✔ Trˇjk╣t w uk│adzie wspˇ│rzŕdnych - zadanie
✔ îrodek odcinka w uk│adzie wspˇ│rzŕdnych
✔ Zadanie z wykorzystaniem wzoru na ťrodek odcinka - przyk│ad 2
✔ Zadanie z wykorzystaniem wzoru na ťrodek odcinka - przyk│ad 1
✔ Znajdowanie wzoru symetralnej odcinka 1
✔ Znajdowanie wzoru symetralnej odcinka 2
✔ Znajdowanie wzoru symetralnej odcinka 3
✔ Obwˇd trˇjk╣ta rˇwnobocznego - zadanie
✔ D│ugoťŠ odcinka w uk│adzie wspˇ│rzŕdnych - przyk│ady
✔ Pole kwadratu - zadanie
✔ Obwˇd rombu - zadanie
✔ Trˇjk╣t rˇwnoramienny - zadanie
✔ Odleg│oťŠ punktu od prostej - przyk│ady
✔ Pole trˇjk╣ta - zadanie
✔ Obliczanie pola trˇjk╣ta w uk│adzie wspˇ│rzŕdnych bezpoťrednio ze wzoru
✔ Pole trˇjk╣ta - zadanie 2
✔ Pole rˇwnoleg│oboku - zadanie
✔ Obraz trˇjk╣ta w symetrii osiowej
✔ Obraz punktu w symetrii osiowej wzglŕdem osi uk│adu wspˇ│rzŕdnych
✔ Symetrie trˇjk╣ta - zadanie
✔ Obraz czworok╣ta w symetrii ťrodkowej
✔ Symetrie czworok╣ta - zadanie
✔ Obraz punktu w symetrii ťrodkowej wzglŕdem pocz╣tku uk│adu wspˇ│rzŕdnych
✔ Symetrie kwadratu - zadanie
✔ Obrazy figur w symetriach osiowej lub ťrodkowej w uk│adzie wspˇ│rzŕdnych - przyk│ady
9. Stereometria
✔ Wzajemne po│o┐enie dwˇch p│aszczyzn - 1
✔ Wzajemne po│o┐enie prostej i p│aszczyzny
✔ Rozpoznawanie krawŕdzi prostopad│ych i rˇwnoleg│ych - przyk│ady
✔ Przek╣tne graniastos│upa - zadanie
✔ Graniastos│upy proste - wstŕp
✔ Graniastos│upy pochy│e - wstŕp
✔ Graniastos│upy prawid│owe n-k╣tne
✔ Ostros│upy - wstŕp
✔ Czworoťcian foremny - siatka
✔ Szeťcian - siatka
✔ Oťmioťcian foremny - siatka
✔ Dwunastoťcian foremny - siatka
✔ Dwudziestoťcian foremny - siatka
✔ Ostros│up prawid│owy trˇjk╣tny - k╣ty miŕdzy odcinkami
✔ Ostros│up prawid│owy czworok╣tny - k╣ty miŕdzy odcinkami
✔ Graniastos│up prawid│owy trˇjk╣tny - k╣ty miŕdzy odcinkami
✔ Graniastos│up prawid│owy czworok╣tny - k╣ty miŕdzy odcinkami
✔ K╣ty w ostros│upie - przyk│ady
✔ Ostros│up prawid│owy trˇjk╣tny - k╣ty miedzy odcinkami i p│aszczyznami
✔ Ostros│up prawid│owy czworok╣tny - k╣ty miŕdzy odcinkami i p│aszczyznami
✔ Graniastos│up prawid│owy trˇjk╣tny - k╣ty miŕdzy odcinkami i p│aszczyznami
✔ Graniastos│up prawid│owy czworok╣tny - k╣ty miŕdzy odcinkami i p│aszczyznami
✔ K╣ty w prostopad│oťcianie - przyk│ady
✔ Graniastos│up prawid│owy trˇjk╣tny - zadanie
✔ Walec
✔ Jak powstaje walec
✔ Walec- siatka
✔ Jak narysowaŠ walec
✔ Sto┐ek
✔ Jak powstaje sto┐ek
✔ Sto┐ek - siatka
✔ Jak narysowaŠ sto┐ek
✔ Jak powstaje kula
✔ Obliczanie tworz╣cej sto┐ka - przyk│ady
✔ K╣t dwuťcienny
✔ Ostros│up prawid│owy czworok╣tny - zadanie
✔ Przekrˇj graniastos│upa trˇjk╣tnego - zadanie 1
✔ Przekroje prostopad│oťcianu
✔ Przekrˇj prostopad│oťcianu - zadanie
✔ Przekroje szeťcianu
✔ Przekroje szeťcianu 2
✔ Przekrˇj graniastos│upa trˇjk╣tnego - zadanie 2
✔ Przekroje szeťcianu - przyk│ady
✔ Przekrˇj prostopad│oťcianu - przyk│ady
✔ Szeťcian - zadanie 1
✔ ObjŕtoťŠ - wizualizacja
✔ Szeťcian - zadanie 2
✔ Prostopad│oťcian - najwa┐niejsze wzory
✔ Szeťcian - zadanie 3
✔ Prostopad│oťcian - siatka
✔ Szeťcian - zadanie 4
✔ Szeťcian - najwa┐niejsze wzory
✔ Wszystkie rodzaje siatek szeťcianu
✔ Prostopad│oťcian - zadanie 1
✔ Szeťcian - rodzaje zada˝
✔ Prostopad│oťcian - zadanie 2
✔ Prostopad│oťcian - rodzaje zada˝
✔ Prostopad│oťcian - zadanie 3
✔ Graniastos│up prawid│owy trˇjk╣tny
✔ Graniastos│up prawid│owy trojk╣tny - siatka
✔ Jak narysowaŠ graniastos│up trˇjk╣tny
✔ Graniastos│up prawid│owy czworok╣tny
✔ Graniastos│up prawid│owy czworok╣tny - siatka
✔ Jak narysowaŠ graniastos│up czworok╣tny
✔ Graniastos│up prawid│owy szeťciok╣tny
✔ Graniastos│up prawid│owy szeťciok╣tny - siatka
✔ Jak narysowaŠ graniastos│up szeťciok╣tny
✔ Graniastos│up prawid│owy trˇjk╣tny - rodzaje zada˝
✔ Graniastos│up prawid│owy czworok╣tny - rodzaje zada˝
✔ Graniastos│up prawid│owy trˇjk╣tny - zadanie 4
✔ Graniastos│up o podstawie prostok╣ta - zadanie
✔ Zale┐noťŠ miŕdzy objŕtoťci╣ ostros│upa i graniastos│upa - wizualizacja
✔ Czworoťcian foremny - najwa┐niejsze wzory
✔ Jak narysowaŠ czworoťcian
✔ Szeťcian ťciŕty do ostros│upa - zadanie
✔ Ostros│up prawid│owy trˇjk╣tny
✔ Ostros│up prawid│owy trˇjk╣tny - siatka
✔ Ostros│up czworok╣tny o podstawie prostok╣ta - zadanie
✔ Jak narysowaŠ ostros│up trˇjk╣tny
✔ Ostros│up prawid│owy czworok╣tny
✔ Ostros│up prawid│owy czworok╣tny - siatka
✔ Jak narysowaŠ ostros│up czworok╣tny
✔ Ostros│up prawid│owy szeťciok╣tny
✔ Ostros│up prawid│owy szeťciok╣tny - siatka
✔ Jak narysowaŠ ostros│up szeťciok╣tny
✔ Czworoťcian foremny - przyk│ady
✔ Graniastos│up ťciŕty do ostros│upa - zadanie
✔ Ostros│up prawid│owy czworok╣tny - zadanie
✔ Sto┐ek - zadanie
✔ Zale┐noťŠ miŕdzy objŕtoťci╣ sto┐ka i walca - wizualizacja
✔ Walec - zadanie
✔ Walec - przyk│ady
✔ Kula - zadanie
✔ Sto┐ek - przyk│ady
✔ Kula - przyk│ady
✔ Kula - zadanie z przekrojem
10. Elementy statystyki opisowej. Teoria prawdopodobie˝stwa i kombinatoryka
✔ Kombinatoryka - przyk│ady
✔ Kombinatoryka - zadanie
✔ Kombinatoryka - przyk│ady 2
✔ Kombinatoryka - przyk│ady 3
✔ Kombinatoryka - przyk│ady 4
✔ Wstŕp do prawdopodobie˝stwa - przyk│ady
✔ Wstŕp do prawdopodobie˝stwa - przyk│ady 2
✔ Podwˇjny rzut kostk╣ - przyk│ady
✔ Prawdopodobie˝stwo - zadanie 1
✔ Diagram z wynikami losowymi rzutu dwoma kostkami
✔ Prawdopodobie˝stwo - zadanie 3
✔ Podwˇjny rzut kostk╣ - zadanie 1
✔ Podwˇjny rzut kostk╣ - zadanie 2
✔ Prawdopodobie˝stwo - zadanie 2
✔ Prawdopodobie˝stwo - zadanie 4
✔ îrednia arytmetyczna - przyk│ady
✔ îrednia arytmetyczna z danymi z diagramu - przyk│ady
✔ îrednia arytmetyczna - obliczanie brakuj╣cego elementu - przyk│ady
✔ Mediana - przyk│ady
Tylko teraz otrzymujesz ZA DARMO p│ytŕ CD zawieraj╣ca 500 plansz interaktywnych (o wartoťci 49 z│).
Plansze zawieraj╣ zagadnienia teoretyczne i rozwi╣zania zada˝ "krok po kroku" z zakresu przygotowania do matury. Rozwi╣zania "krok po kroku" to ťwietny sposˇb na naukŕ:
na pocz╣tku wyťwietlana jest treťŠ zadania, ktˇr╣ mo┐esz przeanalizowaŠ.
nastŕpnie mo┐esz wyťwietlaŠ kolejne etapy rozwi╣zywania zadania - ka┐dy etap to obliczenia + komentarz.
ka┐dy krok mo┐esz przejťŠ w dowolnym tempie, mo┐esz te┐ wyťwietliŠ od razu ca│e rozwi╣zanie.
to doskona│y sposˇb na samodzieln╣ naukŕ przed matur╣ lub sprawdzianem!
🔍    Zobacz listŕ plansz zawartych na tej p│ycie
Zobacz jak wygl╣daj╣ plansze interaktywne   
Wa┐ne dla nauczycieli:
Plansze z p│yty doskonale nadaj╣ siŕ do wyťwietlania na tablicach interaktywnych! Dziŕki nim mo┐esz usprawniŠ swoj╣ pracŕ w klasie.

P│yta zawiera 500 plansz interaktywnych, znaczna cz໩ plansz zawiera co najmniej kilka przyk│adˇw dla danego typu zada˝ - to ogromna baza zada˝ maturalnych! Du┐o wiŕksza ni┐ w wiŕkszoťci repetytoriˇw maturalnych - dodatkowo ka┐de zadanie posiada pe│ne rozwi╣zanie "krok po kroku", a nie tylko odpowiedč!
Wed│ug rˇ┐nych bada˝ ponad po│owa osˇb posiada pami੠wzrokow╣ (niekt. črˇd│a podaj╣ nawet 85%)
To znaczy, ┐e │atwiej im siŕ uczyŠ je┐eli materia│y s╣ dobrze i wyračnie pokolorowane. Wszystkie plansze na p│ycie s╣ dostosowane do tej zasady - poszczegˇlne elementy s╣ tak pokolorowane, aby u│atwiŠ uczenie i poprawiŠ zapamiŕtywanie!


Tylko teraz, mo┐esz j╣ mieŠ zupe│nie za darmo!

IloťŠ egzemplarzy promocyjnych ograniczona!
Dla osˇb posiadaj╣cych ksi╣┐ki na poziomie podstawowym prowadzimy
dodatkowe wsparcie i pomagamy w przygotowaniach przedmaturalnych.
Do ka┐dej ksi╣┐ki, w ramach PAKIETU ON-LINE, do│╣czony jest
zestaw lekcji on-line, zgodnych z harmonogramem powtˇrek zawartym w ksi╣┐ce.
Przygotowania on-line roz│o┐one s╣ na 42 lub 10 dni.


Kliknij w grafikŕ, aby dowiedzieŠ siŕ wiŕcej.
nazwailosccena
brak produktˇw w koszyku...
DOST╩P ON-LINE
ABY SKORZYSTAĂ Z DOST╩PU DO WERSJI ON-LINE WYSTARCZY:
 1. WykupiŠ kod dostŕpu (szybkie p│atnoťci obs│uguje serwis dotpay).
Zakupiony kod wyťwietlany jest od razu po poprawnym zako˝czeniu transakcji oraz wysy│any na podany adres e-mail.
 2. PrzejťŠ do wyboru ksi╣┐ek on-line: kliknij tu i wybraŠ swoj╣ ksi╣┐kŕ.
Ksi╣┐ki on-line dostŕpne s╣ tak┐e z poziomu menu: MENU > POMOCE MATURALNE > KSIą»KI ON-LINE.
 3. WpisaŠ otrzymany kod w celu aktywacji us│ugi.
 4. KorzystaŠ ze swojej ksi╣┐ki tak, jak chcesz: na komputerze, tablecie lub telefonie :).

wiŕcej informacji +
W│aťciciel serwisu: Firma ELITMAT elitmat@elitmat.pl
Regulamin Us│ug i Serwisˇw SMS.
Reklamacja us│ugi Premium.
DOST╩P ON-LINE (Us│uga przez SMS)
ABY SKORZYSTAĂ Z DOST╩PU DO WERSJI ON-LINE WYSTARCZY:
 1. UzyskaŠ kod dostŕpu wysy│aj╣c wiadomoťŠ SMS (us│ugi SMS obs│uguje Eurokoncept, grupa Dotpay).
Numer, na ktˇry nale┐y przes│aŠ wiadomoťŠ oraz jej treťŠ podana jest przy wybranej pozycji w sklepie. Kod dostŕpu do us│ugi przesy│any jest SMS-em zwrotnym.
Us│uga SMS dostŕpna w sieciach T-mobile, Orange, Plus GSM, Play, Heyah, Sami Swoi.
 2. PrzejťŠ do wyboru ksi╣┐ek on-line: kliknij tu i wybraŠ odpowiedni╣ ksi╣┐kŕ, klikaj╣c przy niej 'Odblokuj'.
Ksi╣┐ki on-line dostŕpne s╣ tak┐e z poziomu menu: MENU > POMOCE MATURALNE > KSIą»KI ON-LINE.
 3. WpisaŠ otrzymany kod w celu aktywacji dostŕpu.
 4. KorzystaŠ ze swojej ksi╣┐ki tak, jak chcesz: na komputerze, tablecie lub telefonie :).

wiŕcej informacji +
W│aťciciel serwisu: Firma ELITMAT elitmat@elitmat.pl
Regulamin Us│ug i Serwisˇw SMS.
Reklamacja us│ugi Premium.
Us│uga SMS dostŕpna w sieciach T-mobile, Orange, Plus GSM, Play, Heyah, Sami Swoi.
KONTAKT
KONTAKT
Zapytaj o produkt:
517 777 751
elitmat@elitmat.pl

KOSZYK


DO KOĐCA PROMOCJI
POZOSTAúO:

0

0

0

0

0

0

0

0

!
dodaj wybrane produkty do zamˇwienia

Wybierz swˇj wzˇr:

Plansza Dydaktyczna "Liczba Pi"
Zosta│o: 14 szt.
szt.
Plansza Dydaktyczna "Tabliczka mno┐enia"
Zosta│o: 11 szt.
szt.
Plansza Dydaktyczna "Liczby rzymskie"
Zosta│o: 9 szt.
szt.
Plansza Dydaktyczna "Cechy podzielnoťci"
Zosta│o: 9 szt.
szt.
Plansza Dydaktyczna "Potŕgi"
Zosta│o: 181 szt.
szt.
Plansza Dydaktyczna "Pierwiastki"
Zosta│o: 183 szt.
szt.
Plansza Dydaktyczna "Procenty"
Zosta│o: 206 szt.
szt.
Plansza Dydaktyczna "Wyra┐enia algebraiczne"
Zosta│o: 20 szt.
szt.
Plansza Dydaktyczna "Funkcja liniowa"
Zosta│o: 18 szt.
szt.
Plansza Dydaktyczna "Czworok╣ty"
Zosta│o: 10 szt.
szt.
Plansza Dydaktyczna "Trˇjk╣ty"
Zosta│o: 212 szt.
szt.
Plansza Dydaktyczna "Twierdzenie Pitagorasa"
Zosta│o: 9 szt.
szt.
Plansza Dydaktyczna "Figury przystaj╣ce - cechy przystawania trˇjk╣tˇw"
Zosta│o: 10 szt.
szt.
Plansza Dydaktyczna "Okr╣g i ko│o"
Zosta│o: 6 szt.
szt.
Plansza Dydaktyczna "K╣ty"
Zosta│o: 6 szt.
szt.
Plansza Dydaktyczna "Graniastos│upy"
Zosta│o: 11 szt.
szt.
Plansza Dydaktyczna "Kartezja˝ski uk│ad wspˇ│rzŕdnych"
Zosta│o: 17 szt.
szt.
Plansza Dydaktyczna "Ostros│upy"
Zosta│o: 204 szt.
szt.
Plansza Dydaktyczna "Funkcja Kwadratowa"
Zosta│o: 12 szt.
szt.
Plansza Dydaktyczna "Bry│y obrotowe"
Zosta│o: 9 szt.
szt.
Plansza Dydaktyczna "Wzory skrˇconego mno┐enia"
Zosta│o: 208 szt.
szt.

Przy rezerwacji wybranego wzoru obowi╣zuje kolejnoťŠ zamˇwie˝.
IloťŠ egzemplarzy promocyjnych ograniczona!

Krok 1
KOSZYK
Tytu│/nazwaCenaIloťŠWartoťŠUsu˝
Brak produktu w bazie...
Do tego zamˇwienia mo┐esz wybraŠ dostŕp do Strefy Premium na rok
Dostŕp do STREFY PREMIUM na rok
49,97 z│ (99,94 z│)z rabatem 50%
49,97
z│ / szt.
49,97 z│
Dodaj do koszyka
Do tego zamˇwienia mo┐esz wybraŠ Do tego zamˇwienia mo┐esz wybraŠ kalkulator w promocyjnej cenie
Kalkulator Vector CH-217
16,60 z│ (23,71 z│)z rabatem 30%
16,60
z│ / szt.
16,60 z│
Dodaj do koszyka
Do tego zamˇwienia mo┐esz wybraŠ losowy zeszyt w promocyjnej cenie
Losowy ZESZYTY A5, 60k, miŕkka ok│adka (kratka)
1,89 z│ (3,15 z│)z rabatem 40%
1,89
z│ / szt.
1,89 z│
Dodaj do koszyka
Do tego zamˇwienia mo┐esz wybraŠ Tablice Matematyczne w promocyjnej cenie
Tablice Matematyczne
7,00 z│ (14,00 z│)z rabatem 50%
7,00
z│ / szt.
7,00 z│
Dodaj do koszyka
KOD
PROMOCYJNY:
WartoťŠ zamˇwienia:
-
z│ brutto
Dostawa:
11.50
z│
InPost Paczkomaty 24/7
Do zap│aty:
-
z│ brutto
< POWRËT DO SKLEPU

ANULUJ ZAMËWIENIE
ZAMAWIAM >
Masz pytania? Zadzwo˝ lub napisz:
517 777 751
elitmat@elitmat.pl
Krok 4
SPOSËB PúATNOîCI
Przelew (zap│ata przed wysy│k╣ / odbiorem)
Szybka p│atnoťŠ przez dotpay.pl (np. mTransfer, iPKO, inteligo, blik i inne)
Aby zap│aciŠ przy odbiorze - wybierz odpowiedni╣ opcjŕ z tej listy - POKA» >UWAGI
Je┐eli chcesz przes│aŠ obs│udze sklepu dodatkowe informacje na temat zamˇwienia, wpisz je w to pole:

SPOSËB DOSTAWY

Wybrano kiosk RUCHu. Dziŕkujemy


* Dostawa nastŕpnego dnia roboczego po z│o┐eniu zamˇwienia i dokonaniu wp│aty do godz. 14.30 od poniedzia│ku do pi╣tku.

Uwaga! Oferta na kody promocyjne nie │╣czy siŕ z innymi promocjami (np. "Zakupami Grupowymi" - zni┐kami za iloťŠ zamˇwionych ksi╣┐ek). Wybierz "ZASTOSUJ", aby skorzystaŠ z oferty kodˇw promocyjnych.

Dziŕkujemy za zamˇwienie: "".
Tylko teraz, produkt ten mo┐esz zamˇwiŠ z autografem Dariusza Kulmy - Nauczyciela Roku 2008.

Wzory produktˇw do wyboru!

W Twoim zamˇwieniu s╣ produkty lub gratisy, w ktˇrych mo┐esz wybraŠ wzˇr.
Kliknij WYBIERZ WZËR > przy wskazanych produktach aby doko˝czyŠ zamˇwienie.Oferta wynajmu banera